Kontrollsystem

Svårt att få en överblick över inleveranser, självfakturor och utbetalningar i KA-webbstöd? Vi ger dig kontroll över ekonomi,  kontor och konkurrens.
Just nu en PDF-beta
-> Dashboard inom kort
Assedon CTRL är en informationstjänst för att få kontroll över ekonomidata i KA-webbstöd. Just nu erbjuder vi en betaversion i form av en prenumeration på ett PDF-utskick. Parallelt utvecklar vi en interaktiv dashboard som kommer att ersätta PDF-lösningen.
Single Source Of Truth
Vi sammanställer data i lättolkade siffror, grafer och KPI:er. Vi utgår bara från ekonomidata i KA-webbstöd vilket är det som ni de facto har inrapporterat utan handpåläggning eller mänskliga felkällor.
Inget extra arbete krävs
Vi hämtar, sammanställer och analyserar data som ni redan producerar och rapporterar i KA-webbstöd. På så sätt krävs inget ytterligare arbete av dig eller dina medarbetare.
Anpassningsbart
Beroende på era tjänster och er verksamhet kan vi anpassa siffror, grafer och KPI:er som just ni vill ha. Vi kompletterar er data med branschdata från arbetsförmedlingen för en helhetsbild.
Ekonomiflöden
Tydlig överblick över inleveranser, självfakturor och utbetalningar i KA-webbstöd varje månad. Fördelat över hela organisationen och kontorsvis.
Ärendenummer med uteblivna leveranser, fakturor och utbetalningar. Även historiskt på förfrågan (särskild prissättning).
Verksamhetsmått
Intäktsfödelning över olika ersättningar.
Volymer och intäkter fördelat på orter och tjänster.
Ålder, språk och spårfördelning på deltagare på verksamma orter.
Omvärldsbevakning
Jämför marknadsandelar & tillväxt per ort. 
Aggregerad branschdata. Volymer och trender.
Mest annonserade jobben och efterfrågade kompetenserna på ortsnivå.

Pris &
Innehåll

/ arbetsmarknadstjänst

Månaktlig PDF-rapport
Sammanställd ekonomidata från KA-webb om föregående månad
Önskade siffror, grafer och KPI:er
Branschdata & Tillväxtanalys
Paketerat med era färger och logga

0 - 500 deltagare

1500 sek/månad

Månaktlig PDF-rapport
Sammanställd data från KA-webbstöd om föregående månad
Önskade siffror, grafer
och KPI:er
Branschdata & Tillväxtanalys
Paketerat med era färger och logga

*startavgift om 1500 sek

500 - 1000 deltagare

2500 sek/månad

Månaktlig PDF-rapport
Sammanställd data från KA-webbstöd om föregående månad
Önskade siffror, grafer
och KPI:er
Branschdata & Tillväxtanalys
Paketerat med era färger och logga

*startavgift om 3000 sek

1000 + deltagare

3500 sek/månad

Månaktlig PDF-rapport
Sammanställd data från KA-webbstöd om föregående månad
Önskade siffror, grafer
och KPI:er
Branschdata & Tillväxtanalys
Paketerat med era färger och logga

*startavgift om 4500 sek

Börja PDF-prenumerera i
5 Steg

01
Startmöte

Vi inleder med ett digitalt startmöte så vi får höra om er organisation och era önskemål.

02
Sekretess

Vi skriver på sekretess- och ramavtal som tillåter trygg tillgång till känslig information.  

03
Första PDF-utskick

Vi skickar ut en kostnadsfri PDF med data från föregående månad sammanställd i siffror, grafer och KPI:er. På förfrågan kan vi göra en längre historisk kontroll av diskrepanser mellan inleveranser och fakturor (särskild prissättning). Vi ger även exempel på den branschdata vi erbjuder.

04
Önskemål & Avtal

Ni svarar med särskilda önskemål om vad just ni vill prenumera på. Vi summerar era önskemål i en offert med prenumerationsavgift och startavgift.

05
Prenumerationen är igång!

Antar ni offerten är det bara att invänta nästa månads utskick och börja fatta datadrivna beslut!

Hur skiljer sig er lösning från våra journalsystem där vi kan göra rapporter med statistik och siffror? 

Vår lösning bygger på ett så kallat "single-source-of-thruth" koncept. Eftersom arbetsförmedlingens ersättning endast förhåller sig till inrapportering i KA-webbstöd och inga andra system använder vi bara ekonomisk information därifrån. Det gör att siffrorna graferna och KPI:erna vi tar fram alltid är sanningsenliga ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vilken typ av statistik, KPI:er och siffror kan in ta fram?

Vi tror på bra datavisualisering. Dvs tydligt och enkelt presentera väsentlig data som t.ex. inleveranser, självfakturor och utbetalningar med tillhörande differenser. Utöver det erbjuder vi t.ex. fördelning mellan dagersättning och resultat fördelat över ort och spår. Tillsammans gör vi en prenumeration på skräddarsydda mått som just ni är intresserade av.

Kan ni hitta ärenden och ersättning som "fastnat" i webbstödet eller hos arbetsförmedlingen historiskt?

Ja. Vi kan söka tillbaka i era register efter ärenden där medarbetare glömt göra självfakturor på inlevererade månadsrapporter eller utbetalningar utblivit från arbetsförmedlingen. Vid en historisk genomsökning äldre än senaste månad fakturerar vi 20% av utebliven ersättning från arbetsförmedlingen som ni får utbetalt.

När kan vi förvänta oss vår månadsrapport?

Vi gör en rapport om föregående månad i början på nuvarande månad. T.ex. får ni en januarirapport andra veckan i februari.

När kommer en dashboard ersätta PDF-lösningen?

Just nu tittar vi på olika modeller för att göra datan mer interaktiv och uppdaterad i realtid. Vi räknar med en första version av ett digitalt verktyg under sommaren 2021.

Tillkommer startavgiften bara första månaden?

Ja. Efter tecknat avtal betalar ni startavgift + månadsavgift första månaden. Därefter enbart månadsavgift.