Förstudie prognosverktyg

På uppdrag av Tillväxtverket utforskade vi metoden att använda dataanalys av platsannonser för att prognostisera framtida efterfrågan på digital spetskompetens. I förstudien studerade vi lämpliga datakällor, algoritmer och gränssnitt för ett tilltänkt prognosverktyg.

Förstudie prognosverktyg

På uppdrag av Tillväxtverket utforskade vi metoden att använda dataanalys av platsannonser för att prognostisera framtida efterfrågan på digital spetskompetens. I förstudien studerade vi lämpliga datakällor, algoritmer och gränssnitt för ett tilltänkt prognosverktyg. Förstudien innehöll även intervjuer med den tilltänkta målgruppen och deras önskemål. Utifrån intervjuerna skapades grundläggande wireframe och mock-ups på central funktionalitet och gränssnitt. Sammantaget gav slutrapporten en bra överblick på hur ett prognosverktyg skulle kunna konstrueras och designas, med olika alternativ på omfattning och tillhörande kostnad. Utöver att informera och sammanfatta möjliga vägar framåt så kunde rapporten användas som kravspecifikation för kommande upphandling.

Egenskaper

  • Data & API efterforskning
  • Design sprint
  • Användarintervjuer
  • Identifiering av central funktionalitet
  • Wireframe
  • Mock-ups
  • Kravspecifikation
Boka in ett möte