Assedon Due diligence

Från idé till plan

Det är en stor risk att skriva en kravspecifikation utan tillräcklig teknisk kompetens eller förståelse vad för som är möjligt till vilket pris och slarviga underlag till dyra utvecklingsprojekt tenderar att straffa sig. Teknisk due diligence är försäkringen mot dåliga utvecklingsprojekt. I en förstudie analyserar vi teknik, arkitektur, funktionalitet och design inför er produktutveckling. Vi ser över flera olika alternativ och ger er vår slutgiltiga rekommendation inför er investering. Vi hjälper er med att precisera exakt vad det är ni söker i tekniska termer i form av kravspecifikationer och anbudsunderlag och ger även förslag på lämpliga leverantörer att vända sig till.

  • Användarintervjuer för att validera central funktionalitet (Proof of Concept)
  • Grundläggande wireframe och design
  • Viktiga hållpunkter för säkerhet och tillgänglighet
  • Förslag på systemarkitektur och teknikval
  • Förslag på arbetssätt och tidplan för utvecklingsarbetet
  • Formulering av request for proposal