Vi gör det lättare för er att göra jobbet

Låt deltagare vara deltagare, coacher vara coacher och ledning vara ledning. Vi sköter IT-frågorna.

Skräddarsy ditt Office 365 för jobbcoaching
STOM & KROM kommer med mycket administration. Lös flaskhalsarna i dina vardagliga flöden och ge mer tid för jobbcoacher att fokusera på sina deltagare.
Deltagarkonton
Organisera distansaktiviter
Skapa rutiner, manualer och lathundar för personal
Systemadministration & Support
Flera utspridda kontor kräver bra centralt stöd. Låt oss underhålla och förvalta alla dina IT-system från ett ställe.
Vi agerar central IT-support för medarbetare på era kontor.
Medarbetarsupport
Systemadministration
Övervakning & Säkerhet
IT-konsultering för
KA-verksamhet
Vi konsulterar din kompletta IT-infrastruktur och tar fram en IT-strategi för just din KA-verksamhet. Vi fokuserar på låg kostnad och komplexitet utan förlorad kvalitet och skalbarhet.
Val av IT-system
Inköpsstrategi för hårdvara
Stöd vid avtalsförhandling med IT-leverantörer

Kom igång med KA-Support i
5 Steg

01
Vi har ett startmöte

Efter att vi har kommit i kontakt tar vi ett digitalt startmöte. Ni berättar om er och vad ni behöver hjälp med. Vi berättar om oss och vad vi kan göra.

02
Vi gör en kostnadsfri förstudie

Efter behov gör vi en gratis förstudie av er organisation där vi intervjuar några centrala medarbetare och tittar på nuvarande IT-lösningar.

03
Vi håller en presentation

Byggt på förstudien tar vi fram en presentation för dig och ledning. Vi redogör för vad vi tror är en bra IT-lösning och varför. Vi försöker vara så kvantitativa som möjligt med vilka resultat och besparingar ni kan vänta er.

04
Ni får en offert

Efter presentation och tillhörande diskussion sätter vi ihop en offert innehållande överenskomna delar.

05
Vi är partners!

Väljer ni att tacka ja till offerten sätter vi omgående igång med att utveckla och förvalta era IT-system.

”Det är så enkelt med Assedon. Vi ställer en fråga och får svar direkt. Det flesta som jobbar i organisationen är beteendevetare. Kunskapen kring teknik varierar stort. Det skapas en enorm frustration om man fastnar på enkla saker som rör e-post, server el dyl. Det där med IT ska helst bara funka."

Maria Mattsson Mähl, VD på AlphaCE

Vi tror på kompetenshöjning

Nya IT-lösningar är en organisatorisk fråga lika mycket som det är en teknisk fråga. Vi erbjuder behovsanpassad IT-utbildning för dig och dina medarbetare.