Digitala tjänster
för folket.

Vi utvecklar tjänster med medborgaren i centrum och utmanar offentlig sektor, akademi och näringsliv till att skapa kostnadseffektivare och
samhällsnyttigare verktyg.

En medborgarnära partner vid
utveckling av nya digitala tjänster
Vi genomför mindre uppdrag åt myndigheter, utbildningsväsendet och omställningsaktörer genom direktupphandling. Vi deltar i tidiga utvecklingsskeden, t.ex. vid användarstudier och agil utveckling av prototyper. Vi har god erfarenhet av öppna data i digitala tjänster för matchning, kompetensförsörjning och vägledning.

Matchningskollen.se

En plattform för arbetssökande och leverantörer i arbetsmarknadstjänsten rusta och matcha
Matchningskollen är en jämförelsesida som hjälper arbetssökande att hitta leverantörer av matchningstjänster. För leverantörer är webbplatsen en möjlighet att i större utsträckning marknadsföra och informera sin målgrupp om sina kompetenser och tjänster och därmed öka sina chanser att bli vald.
Ett kontroll- och analysverktyg för upphandlade matchningsaktörer
Assedon CTRL är ett digitalt prognosverktyg. Tjänsten visualiserar öppna data för omvärldsbevakning och beslutunderlag för leverantörer av matchningstjänster.
  • Deltagarvolymer, tillväxtstatistik, konkurrensindex, resultatssiffror m.m. på leveransområdes nivå.
  • På beställning hjälp med att hitta ärendenummer med uteblivna leveranser, fakturor och betalningar i KA-webbstöd.