3 fördelar och 3 nackdelar med att jobba på distans

Debatten om att jobba på distans är i full blom och både arbetsgivare och arbetstagare väger för- och nackdelar mot varandra. Det finns vinningar både för personen och organisationen men ett lyckat resultat kräver rätt verktyg och processer för att inte hamna i vanliga fällor.

3 fördelar med att jobba hemifrån:

  1. Spara tid och undvika stress: Genom att undvika pendling kan du spara tid genom att inte behöva transportera dig till jobbet. Det kan t.ex. minska stressen som kan uppstå vid hämtning och lämning av barn på skola.
  2. Lojaliteten till arbetsgivaren ökar och personalomsättningen minskar: Studier har visat på att flexibla arbetsvillkor är en personalförmån som kan minska personalomsättningar och anställda tenderar att uppskatta företag som ger dom tillit att disponera sin egen tid.
  3. Spara pengar: Dels finns besparingar att hämta genom att minska transportkostnader. Du kan även spara pengar på att t.ex. äta mat hemma istället för ute på restaurang som du kanske hade gjort om du varit på kontoret. Även resor och upplevelser kan bli billigare eftersom du har ökad möjlighet att göra en typ av aktiviter under lågsäsong.

3 nackdelar med att jobba hemifrån:

  1. Balansen mellan arbetsliv och privat kan suddas ut: Det kan vara svårt att skilja mellan jobbet och hemmet när du sitter i samma lokaler hela dagarna. Det är även lätt att sätta på datorn även på kvällen vilket gör att linjerna mellan arbete och fritid suddas ut.
  2. Disciplin och distraktioner: Det är lätt att sätta på TV eller ta hand om tvätten samtidigt som man arbetar. Detta kan påverka produktiviteten negativt.
  3. Socialt: Att jobba hemifrån kan uppleves som ensamt och du riskerar att missa mycket social interaktion med kollegor.