Assedon Dev

Från plan till produkt

Vi lever för skapa produkter och inte presentationer. Vi har en bred teknisk kompetensbas som gör er idé eller utvecklingsplan till konkret verklighet. Genom kostnadseffektiva och smarta arbetsprocesser kan vi hjälpa dig och ditt team att bygga allt ifrån er första MVP till en färdig och fungerande produkt. Vi försöka ständigt vara disruptiva och experimentera med nya tekniker och arbetsprocesser för att nå ny mark. I nära samarbete med er och era användare tar vi fram skalbara och kostnadseffektiva lösningar som skapar nytta på riktigt.

MVP

Vår sprintmetodik gör det möjligt att snabbt agera på nya, innovativa idéer och undvika interna IT-flaskhalsar. Syftet är att till låg kostnad snabbt få fram lösningar som kan testas och utvärderas skarpt mot slutanvändare.

MVP

Gränssnittsutveckling (mobil- och webbappar, webbsidor m.m)

Gränssnittsutveckling är av centralt värde i all produktutveckling. Ett bra gränssnitt förutsätter ett holistiskt synsätt och en god förståelse för sin användare där funktionalitet och design stödjer mänskligt beteende och psykologi.

Gränssnittsutveckling (mobil- och webbappar, webbsidor m.m)

Databehandling & algoritmer

Vår expertis ligger inom användning av öppna data från svenska utbildning- och arbetsmarknadssystemet. Genom att behandla data med hjälp av maskininlärning och korsbefrukta olika datamängder kan vi skapa innovativa produkter som bryter ny mark.

Databehandling & algoritmer