En digital nation från skola till pension

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det ska vi bidra till.

Assedons senaste projekt är matchningskollen.se. Just nu utvecklar vi en hemsida som syftar till att underlätta i lagen om valfrihetssystemet där arbetssökande själva ska välja leverantör av anvisad arbetsmarknadstjänst. Sidan förser information om olika aktörer samt erbjuder möjligheten att ta del av deltagaromdömen.
KA-Support & Assedon CTRL
Idag utvecklar och erbjuder Assedon tjänsterna KA-Support och Assedon CTRL för kompletterande aktörer till arbetsförmedlingen. Frågan om digital studie- och yrkesvägledning i skolan drivs fortsatt som ett utvecklingsprojekt på en politisk nivå.
Assedon AB
IT-lösningar som gör jobbet
Av praktiska skäl byttes bolagets och varumärkets namn till Assedon som grundar sig i det latinska ordet "assedo" var betydelse är "den som sitter med och ger råd". Bolaget ska utveckla mjukvara och IT-system som effektiviserar och förbättrar kompletterande verksamhet till arbetsförmedlingen.
Bäst på kompletterande aktörer
Ett mer omfattande behov och en tydligare kundmodell för digitala tjänster påträffades hos leverantörer av arbetsmarknadstjänster. Branschen tillät även tillämpning av tidigare produktutveckling och upparbetad kompetens. Efter en omgruppering och anpassning av tjänster inleds resan mot att bli bäst på IT-lösningar för kompletterande aktörer.
Vinnova - Innovativa startups steg 1
ava o co tilldelas bidrag i Vinnovas utlysning Innovativa startups steg 1. Projektet grundar sig i att göra en marknadsstudie av tänkbara lösningar, affärsmodeller och kundgrupper för digital studie- och yrkesvägledning. Resultatet blev en kartläggning av möjligheter och utmaningar och slutligen en riktesändring...
Ökat behov för distansutbildning
I sviterna av coronapandemin sökte fler människor utbildning vilket satte press på landets universitet att tillgodose fler utbildningsplatser. På uppdrag av Uppsala universitet utforskades möjligheterna till en uppskalad utbildningskapacitet med hjälp av digitala hjälpmedel och innovativa arbetssätt.
ava o co
Ava blir ava o co där produktutvecklingen ändrar riktning samtidigt som företaget öppnar upp för leverantörsuppdrag för att utveckla ekosystemet i stort. Uppmärksamhet tilldelas samarbeten kring data, system och organisation mellan olika aktörer inom branschen.
Öppna data & Utmaningar
Efter att ha deltajstuderat IT-infrastruktur inom utbildning- och arbetsmarknad tydliggörs bristen på öppna data och innovationsformat för att verkliggöra den planerade vägledningstjänsten. Ett mer politiskt engamang för att öppna upp myndigheter för mer öppna data inleds.
www.hurgorjag.nu
Efter pandemiutbrottet engagerar sig även företaget i att hjälpa unga vuxna vars arbetssituation blivit förändrad. Drabbade matchas med sakkunniga inom olika branscher för att tillsammans besvara frågan, hur gör jag nu? 
#framtidenssyv
Målgrupp, huvudmän och organisationer som omger frågan kartläggs där kontakter och nätverk byggs upp. För att gemensamt väcka uppmärksamhet om studie- och yrkesvägledning i skolan planeras kampanjen och konferensen #framtidenssyv. Till följd av utbrottet av Coronapandemin får projektet avbrytas.
Ava Digital Services AB
Efter en sommar av produktutveckling och marknadsanpassning grundas Ava Digital Services AB i november 2019. Bolaget ska bedriva utveckling av tjänster inom digital studie- och yrkesvägledning för elever i grundskola och gymnasiet.
Ava - Digital studie och yrkesvägledning
"Artificial Vocational Advisor" (Ava) var en chatbot som hjälpte användare med att kartlägga lämpliga utbildning- och yrkesval. Visionen var att erbjuda automatiserad yrkesrådgivning till alla.
Vinnare av Hack For Sweden 2019
Studenterna ställer upp med sitt examensarbete i hackatonet Hack For Sweden och vinner med sin innovation, "Ava", kategorin för arbetsmarknad.
Ett examensarbete på
Uppsala Universitet
Våren 2019 skriver två civilingenjörsstudenter i Uppsala sitt examensarbete hos en kompletterande aktör till arbetsförmedlingen.