NYTT
Just nu söker vi nya uppdrag!
x

En digital nation från skola till pension

Det är vår vision.

Digital Spetskompetens
Assedon får i uppdrag av UKÄ och Tillväxtverket, inom ramen för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens, att utveckla ett prognosverktyg. Verktyget bygger på dataanalys av historiska platsannonser från Arbetsförmedlingen.
I relation till Uniplan börjar Assedon leverera tjänsten Student Brew. Student Brew är ett nyhetbrev för studenter som innehåller trender inom inom tech och finans, tekniker för plugg och personlig utveckling, karriärtips, hypade netflixserier, bästa rabatterna m.m.
Vi inleder utvecklandet av verktyget Uniplan. Verktyget hjälper studenter på universitet att planera valbara kurser, examenskrav m.m. En beta lanseras som snabbt får över 50 aktiva konton. En större skalning mot fler universitet och program planeras under 2022.
Vi utvecklar webbplatsen matchningskollen.se. Hemsidan syftar till att underlätta i lagen om valfrihetssystemet där arbetssökande själva ska välja leverantör av anvisad arbetsmarknadstjänst. Sidan förser information om olika aktörer samt erbjuder möjligheten att ta del av deltagaromdömen.
Assedon Consulting
Vi börjar genomföra mindre uppdrag åt myndigheter, utbildningsväsendet och omställningsaktörer genom direktupphandling. Vi deltar i tidiga utvecklingsskeden, t.ex. vid användarstudier och framtagning av prototyper för bra och användarnära tjänster.
KA-Support & Assedon CTRL
Vi inleder utvecklandet av tjänsterna KA-Support och Assedon CTRL för kompletterande aktörer till arbetsförmedlingen. Frågan om digital studie- och yrkesvägledning i skolan drivs fortsatt som ett utvecklingsprojekt på en politisk nivå.
Assedon AB
IT-lösningar som gör jobbet
Av praktiska skäl byttes bolagets och varumärkets namn till Assedon som grundar sig i det latinska ordet "assedo" var betydelse är "den som sitter med och ger råd". Bolaget ska utveckla mjukvara och IT-system som effektiviserar och förbättrar kompletterande verksamhet till arbetsförmedlingen.
Bäst på kompletterande aktörer
Ett mer omfattande behov och en tydligare kundmodell för digitala tjänster påträffades hos leverantörer av arbetsmarknadstjänster. Branschen tillät även tillämpning av tidigare produktutveckling och upparbetad kompetens. Efter en omgruppering och anpassning av tjänster inleds resan mot att bli bäst på IT-lösningar för kompletterande aktörer.
Vinnova - Innovativa startups steg 1
ava o co tilldelas bidrag i Vinnovas utlysning Innovativa startups steg 1. Projektet grundar sig i att göra en marknadsstudie av tänkbara lösningar, affärsmodeller och kundgrupper för digital studie- och yrkesvägledning. Resultatet blev en kartläggning av möjligheter och utmaningar och slutligen en riktesändring...
Ökat behov för distansutbildning
I sviterna av coronapandemin sökte fler människor utbildning vilket satte press på landets universitet att tillgodose fler utbildningsplatser. På uppdrag av Uppsala universitet utforskades möjligheterna till en uppskalad utbildningskapacitet med hjälp av digitala hjälpmedel och innovativa arbetssätt.
ava o co
Ava blir ava o co där produktutvecklingen ändrar riktning samtidigt som företaget öppnar upp för leverantörsuppdrag för att utveckla ekosystemet i stort. Uppmärksamhet tilldelas samarbeten kring data, system och organisation mellan olika aktörer inom branschen.
Öppna data & Utmaningar
Efter att ha deltajstuderat IT-infrastruktur inom utbildning- och arbetsmarknad tydliggörs bristen på öppna data och innovationsformat för att verkliggöra den planerade vägledningstjänsten. Ett mer politiskt engamang för att öppna upp myndigheter för mer öppna data inleds.
www.hurgorjag.nu
Efter pandemiutbrottet engagerar sig även företaget i att hjälpa unga vuxna vars arbetssituation blivit förändrad. Drabbade matchas med sakkunniga inom olika branscher för att tillsammans besvara frågan, hur gör jag nu? 
#framtidenssyv
Målgrupp, huvudmän och organisationer som omger frågan kartläggs där kontakter och nätverk byggs upp. För att gemensamt väcka uppmärksamhet om studie- och yrkesvägledning i skolan planeras kampanjen och konferensen #framtidenssyv. Till följd av utbrottet av Coronapandemin får projektet avbrytas.
Ava Digital Services AB
Efter en sommar av produktutveckling och marknadsanpassning grundas Ava Digital Services AB i november 2019. Bolaget ska bedriva utveckling av tjänster inom digital studie- och yrkesvägledning för elever i grundskola och gymnasiet.
Ava - Digital studie och yrkesvägledning
"Artificial Vocational Advisor" (Ava) var en chatbot som hjälpte användare med att kartlägga lämpliga utbildning- och yrkesval. Visionen var att erbjuda automatiserad yrkesrådgivning till alla.
Vinnare av Hack For Sweden 2019
Studenterna ställer upp med sitt examensarbete i hackatonet Hack For Sweden och vinner med sin innovation, "Ava", kategorin för arbetsmarknad.
Ett examensarbete på
Uppsala Universitet
Våren 2019 skriver två civilingenjörsstudenter i Uppsala sitt examensarbete hos en kompletterande aktör till arbetsförmedlingen.