Våra erbjudanden

Assedon Due Diligence

Från idé till plan

 • Användarintervjuer för att validera central funktionalitet (Proof of Concept)
 • Grundläggande wireframe och design
 • Viktiga hållpunkter för säkerhet och tillgänglighet
 • Förslag på systemarkitektur och teknikval
 • Förslag på arbetssätt och tidplan för utvecklingsarbetet
 • Formulering av request for proposal

Assedon Dev

Från plan till produkt

 • Utveckling av MVP
 • Mobil- och webbappar
 • Webbsidor & Dashboards
 • Databehandling & API:er
 • Maskininlärning & Algoritmer
 • Tillgänglighetsanpassning