Assedon CTRL

Assedon CTRL var ett analysverktyg för matchningsaktörer som bedriver arbetsmarknadstjänsterna stöd och matchning samt rusta och matcha. Verktyget visualiserade öppen data från Arbetsförmedlingen i en dashboard med grafer och tabeller.

Assedon CTRL

Assedon CTRL var ett analysverktyg för matchningsaktörer som bedriver arbetsmarknadstjänsterna stöd och matchning samt rusta och matcha. Verktyget visualiserade öppen data från Arbetsförmedlingen i en dashboard med grafer och tabeller. Användare kunde enkelt kunde se volymer, förändringar, trender i antal deltagare, marknadsandelar m.m. Syftet med verktyget var att enkelt kunna omvärldsbevaka branschen och ta datadrivna beslut om vart t.ex. nya kontor borde etableras och få en övergripande insikt i konkurrenters utveckling.

Boka in ett möte