Swedish JobTech

Vi fick i uppdrag av föreningen Swedish JobTech att undersöka möjliga vägar att årligen mäta utvecklingen av matchningen på arbetsmarknaden. Önskemålet var att hitta mätpunkter som visar huruvida matchningen på arbetsmarknaden blir bättre eller sämre.

Swedish JobTech

Vi fick i uppdrag av föreningen Swedish JobTech att undersöka möjliga vägar att årligen mäta utvecklingen av matchningen på arbetsmarknaden. Önskemålet var att hitta mätpunkter som visar huruvida matchningen på arbetsmarknaden blir bättre eller sämre. I projektet intervjuade vi nyckelprofiler inom branschen för att hitta lämpliga datamängder, indikatorer m.m. Vi gjorde även en revision över existerande datamängder för att hitta statistik eller data som skulle kunna ge underlag för frågeställningen.

Resultatet blev att använda data från SCB under kategorin “regionala matchningsindikatorer”. Datasetet visar hur väl olika personers utbildning (nivå och ämne) hänger ihop med deras nuvarande yrkesroller. Genom att studera data historiskt kan vi se utvecklingen i olika grupper och få en indikation om matchningen mellan utbildning och yrke verkar bli bättre eller sämre med tiden. För att smidigt kunna studera datasetet och göra önskade analyser visualiserade vi datamängden i ett enkelt gränssnitt.

Egenskaper

  • Data & API efterforskning
  • Användarintervjuer
  • Gränssnittsutveckling
Länk till Swedish JobTechBoka in ett möte