Uppsala Universitet

Under Coronapandemin uppstod en stor efterfrågan på lärosätena att tillhandahålla snabba och skalbara distanskurser för personer under omställning. Vi fick då i uppdrag av institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik på Uppsala universitet att driva ett utvecklingsarbete av deras distansutbud.

Uppsala Universitet

Under Coronapandemin uppstod en stor efterfrågan på lärosätena att tillhandahålla snabba och skalbara distanskurser för personer under omställning. Vi fick då i uppdrag av institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik på Uppsala universitet att driva ett utvecklingsarbete av deras distansutbud. Under två års tid bistod vi avdelningen med marknadsföring, rekrytering av lärare, organisering och kursutveckling och bidrog till att examinera över 1200 elever. Vi har även arbetat med att föra in ny teknik i kurserna som ökat kapaciteten och kvalitén.

Metadata

Uppdragsgivare: Uppsala Universitet

Projekttid: Ca 1000 h över 2 år

Egenskaper

  • Marknadsföring (produktion av material, budgetering och lansering av annonskampanjer på sociala medier)
  • Rekrytering av lärare (annonsering, screening, testning och urval)
  • Management & Organisering av lärargrupper
  • Förbättringsarbete av kursupplägg och innehåll
  • Tillämpning av ny digital utbildningsteknik
Boka in ett möte